Vozový park

Naša spoločnosť disponuje vlastným vozovým parkom, ktorý v súčasnosti tvorí spolu  32 vozidiel, rôznych objemov a hmotností. Každé vozidlo má vlastnú navigáciu a je monitorované cez GPS, čím je zabezpečená okamžitá kontrola polohy, dostupnosť vozidla a flexibilita v pristavovaní vozidiel podľa potreby prepráv obchodných partnerov. Mobilný telefón každého vodiča je samozrejmosťou. V rámci zabezpečenia kvalitných služieb dbáme na kvalitu nášho vozového parku, a preto každoročne obmieňame vozový park. Vekový priemer našich vozidiel je momentálne 2 roky, čím minimalizujeme riziko poruchy vozidla na ceste a maximalizujeme spokojnosť objednávateľa prepravy s dodržaním termínov nakládok a vykládok.

Na každé vozidlo máme uzatvorené poistenie zodpovednosti dopravcu.


Skladba vozového parku:

Ťahač s návesom: 20
Plachtové sólo vozidlo s prívesom: 2
Plachtové sólo vozidlo: 4
Plachtová dodávka: 5
Skriňová dodávka:   1