Služby

 • Cestná nákladná doprava
 • Zasielateľstvo a sprostredkovanie nákladnej dopravy
 • Letná a zimná údržba vonkajších priestorov firiem
 • Skladovanie a uskladňovanie
 • Prenájom parkovacích plôch
 • Predaj pohonných hmôt

1. Cestná nákladná doprava

- zabezpečujeme dopravu do a zo všetkých štátov Európskej Únie, Švajčiarska, Nórska a štátov bývalého Sovietskeho zväzu
- máme bohaté skúsenosti s prepravami do/z Švajčiarska, ktoré má svoje špecifiká, hlavne z hľadiska colného vybavenia a technického stavu vozidiel
- z hľadiska druhov prepravovaných tovarov, je naša spoločnosť mimoriadne flexibilná požiadavkám našich obchodných partnerov. Máme skúsenosti s prepravou takmer všetkých druhov materiálov (okrem sypkých) – káblové zväzky, potraviny, papier, elektronika, biela technika, drevo, stavebné materiály atď.
- máme bohaté skúsenosti aj s rozvozom tovaru viacerým prijímateľom, a to na Slovensku i v rámci štátov Európskej Únie
- pri prepravách mimo Európskej Únie zabezpečujeme kompletné colné vybavenie a ostatné administratívne úkony potrebné u tohto druhu prepráv


2. Zasielateľstvo a sprostredkovanie nákladnej dopravy

- zabezpečujeme dopravu do a zo všetkých štátov Európskej Únie, Švajčiarska, Nórska a štátov bývalého Sovietskeho zväzu
- spolupracujeme len so spoľahlivými dopravnými partnermi, aby sme našim zákazníkom poskytli služby maximálnej kvality
- sprostredkúvame prepravy nadrozmerných tovarov

 

3. Letná a zimná údržba vonkajších priestorov firiem

Poskytujeme kompletné riešenia starostlivosti o firemný areál prispôsobený individuálnym požiadavkám našich partnerov. Táto oblasť zahŕňa široké spektrum poskytovaných služieb, a to:

 1. Počas letného obdobia:
 •  Údržba trávnatých plôch (kosenie, vyžínanie, hnojenie, siatie, odstraňovanie buriny)
 •  Údržba drevín, kríkových porastov, skaliek (výsadba, polievanie, strihanie, hnojenie, ošetrovanie, mulčovacia kôra)
 •  Údržba chodníkov, parkovísk a príjazdových komunikácií (zametanie, čistenie, zbieranie odpadkov)
 1. Počas zimného obdobia:
 •  Údržba chodníkov, parkovísk a príjazdových komunikácií (odpratávanie snehu, solenie, posyp kamienkami, odstránenie ľadu, odvoz nahromadeného snehu)

4. Skladovanie a uskladňovanie

- Spoločnosť Hoško, a.s. disponuje vlastným areálom v obci Podtureň (Liptovský Hrádok), ktorý okrem administratívnej budovy zahŕňa skladové priestory aj parkovacie plochy – cca 6000mspevnených plôch.
- Areál má v rámci regiónu Liptov a prepravných trás strategickú polohu, nakoľko sa nachádza na hlavnej prepravnej tepne cez Slovensko a je ľahko dostupný z diaľnice (do 4 km z oboch smerov).
- V rámci našich skladových priestorov (vonkajších aj krytých a vykurovaných) je možné zabezpečiť prekládku a  skladovanie prepravovaného tovaru.
- V rámci modernizácie a rozširovania kapacít sme v roku 2015 uviedli do prevádzky nové moderné skladové priestory s rozlohou 300 m2.


5. Prenájom parkovacích plôch

Poskytujeme plochy na  parkovanie vozidiel a pracovných strojov. Areál s parkovacími plochami je oplotený, zabezpečený a so stálou strážnou službou. Pre vodičov zaparkovaných vozidiel je k dispozícii WC a sprcha. Parkovanie poskytujeme zmluvným aj nezmluvným zákazníkom.


6. Predaj pohonných hmôt

Spoločnosť Hoško, a.s. zabezpečuje predaj nafty a AdBlue.

 •  Predaj nafty poskytujeme len zmluvným partnerom. Predaj prebieha bezhotovostne – vydaním tankovacej karty a následnej fakturácii
 •  Predaj AdBlue poskytujeme zmluvným aj nezmluvným partnerom. Platba za Adblue prebieha prostredníctvom fakturácie u zmluvných partnerov alebo v hotovosti u nezmluvných partnerov