Profil

Sme dopravná a zasielateľská spoločnosť so sídlom v Podtúrni (Liptovský Hrádok), ktorá bola založená v roku 1992. Už viac ako 23 rokov  pôsobíme na slovenskom i medzinárodnom dopravnom trhu ako spoľahlivý partner. V regióne Liptov patríme medzi najväčšie dopravné spoločnosti so zameraním na medzinárodnú dopravu. Naša spoločnosť disponuje dlhoročnými skúsenosťami, profesionálnym tímom a je veľmi dobre etablovaná na trhu. Našim hlavným predmetom činnosti je cestná nákladná doprava – 90% tvorí medzinárodná doprava. 


Pre našich obchodných partnerov poskytujeme aj ostatné a doplnkové služby, a to:

  • Zasielateľstvo a Sprostredkovanie nákladnej dopravy
  • Letná a zimná údržba vonkajších priestorov firiem
  • Skladovanie a uskladňovanie
  • Prenájom parkovacích plôch
  • Predaj pohonných hmôt

Naša spoločnosť disponuje vlastným vozovým parkom, ktorý v súčasnosti tvorí spolu  32 vozidiel, rôznych objemov a hmotností. Každé vozidlo má vlastnú navigáciu a je monitorované cez GPS. Na každé vozidlo máme uzatvorené poistenie zodpovednosti dopravcu. V súčasnosti  zamestnávame 45 zamestnancov. Komunikujem v 5 cudzích jazykoch (anglický, nemecký, francúzsky, ruský a španielsky jazyk).

Spoločnosť Hoško, a.s. je mimoriadne flexibilná a pre našich zákazníkov tvoríme riešenia presne prispôsobené ich individuálnym požiadavkám. Našou prioritou je maximálna kvalita a profesionálny prístup v každom detaile.


Prepravný poriadok